December 28, 2010

"Blogueuse année à vous et vive 2011"


 

Again on the Elle Belgique website! I get so excited every time I see my blog between all the other ones ^^ They also say at the end that there are some good and some bad things to share with us... The bad thing is that there won't be a list with what Belgian bloggers are doing before the new year en the good thing is that fashion bloggers will take over Elle Belgique fashion special in Mars! Sounds exciting, doesn't it?
De blog staat weer op de Elle Belgique website! Ik ben altijd zo opgewonden als ik mijn blog tussen alle andere zie staan ^^ Op het einde zeggen ze dat er goed en slecht nieuws is. Het slechte nieuws: dat er geen bloglijst meer komt voor het nieuwe jaar en het goede nieuws: de Belgische modebloggers nemen de Elle Belgique modespecial over in maart! Klinkt spannend, niet?

1 comment:

Iris said...

Hier moest mijn commentaar dus: Congratz honey!