November 7, 2010

6 questions for Isabelle Santens from Xandres

 1.     Waarom en wanneer kozen jullie voor een samenwerking met Pink Ribbon? / Why and when did you choose for a collaboration with Pink Ribbon?

Voor ons is het evident dat we meewerken aan een initiatief als Pink Ribbon. 90% van onze werknemers is vrouw. Maar belangrijker nog: we werken elke dag voor vrouwen. Een significant deel van hen wordt ooit met borstkanker geconfronteerd. Veel van onze klanten zijn tussen 35 en 55, en we weten dat één op de negen vrouwen de ziekte hebben, vandaar dat we Pink Ribbon steunen.

We think it's normal to work with an initiative such as Pink Ribbon. 90% of our employees are women. But most importantly: we work for women everyday. A significant part of them are confronted with breast cancer someday. A lot of our clients are between 35 en 55 and we know that one out of nine women have this disease, hence the support for Pink Ribbon.

2.     Gaan jullie in de toekomst nog meer goede doelen steunen? / Are you going to support some more good causes in the future?

Dat sluiten we zeker niet uit. We zullen blijven actief op zoek gaan naar dergelijke initiatieven, het is zeker geen ‘éénmalige stunt’.

That's definately not out of the question. We will be looking for more of those kind of initiatives, it's definately not a 'once in a lifetime stunt'.

3.     Xandres was voor de naamsverandering, Andres. Maar er zal altijd één ding achter schuilen. Waarvoor staat jullie merk? / Xandres used to be Andres before your change of name. But there will always be one meaning behind it. What does your brand stand for? 

Onze missie sinds het begin is  vrouwen van kop tot teen elegant kleden met veelzijdige kleding­stukken die getuigen van vakmanschap, stijl en discrete luxe.

Our mission has always been - and still is - to dress women from head to toe in elegant clothes with multiple garments that reflect craftsmanship, style and discrete luxury.

4.     Wie staat er in voor de design en werken jullie soms met jonge, nieuwe of andere designers? / Who's in charge of the design and do you work with young, new or other designers sometimes?

Hoofddesigner is  Henk Goewie, hij werkt samen met een driekoppig team. In het verleden hebben we met een gastontwerper gewerkt, nl voor onze midnight collectie (feestcollectie) werkten we samen met Dirk Van Saene. Momenteel hebben we geen samenwerking lopen.

Henk Goewie is the head of design and he works together with a team of three members. We have worked with a guest designer in the past for our midnight collection (party collection), named Dirk Van Saene. Currently there are no collaborations.
5. Grote namen als Dries Van Noten en Annemie Verbeke hebben bij Xandres gewerkt. Deed dit iets aan de populariteit van het merk? / Big names such as Dries Van Noten and Annemie Verbeke have worked for Xandres. Did it change any of your popularity?

Zij hebben voor ons gewerkt in het begin van hun carrière. Zij waren toen nog niet bekend dus neen, dat heeft geen invloed uitgeoefend op de popularitait van ons merk.

They have worked for us in the beginning of their careers. They weren't known yet, so no, it hasn't had any effect on the popularity of our brand. 
6.     Wat vinden jullie van de verandering in de mode waarbij er meer en meer bloggers aanwezig zijn en de plaats van de modejournalisten innemen? / What do you think of the changes in fashion where there are more and more bloggers present and take fashion journalists' spot?

Het is een evolutie die wij bij xandres op de voet volgen! Spannend om te zien hoe snel die evolutie gaat. 
 
It's an evolution that we, at xandres, are following closely. Exciting to see how fast the evolution goes.

Voor de geïnteresseerden: hieronder zie je twee stukken van de Pink Ribbon collectie van Xandres. De verkoop is ten voordele van de strijd tegen borstkanker.Verkrijgbaar in elke pilot store van Xandres en Xandres x-line.

For those who are interested: you cand find two pieces of the Pink Ribbon collection from Xandres below. The sale benefits the fight against breast cancer. Available in every pilot store of Xandres and Xandres x-line.

Image and video hosting by TinyPic
€39

Image and video hosting by TinyPic
€15

No comments: